Finansiell kalender

  • 2017-11-14 Delårsredogörelse Q3 c:a 18:00
  • 2017-08-25 Delårsredogörelse Q2 c:a 18:00
  • 2017-05-15 Delårsredogörelse Q1 c:a 18:00
  • 2017-04-20 Årsstämma
  • 2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016 c:a 18:00
  • 2016-11-09  Delårsredogörelse Q3 c:a 18:00
  • 2016-08-22 Halvårsrapport c:a 18:00
  • 2016-05-26 Första handelsdag på Nasdaq First North