Finansiell kalender

  • 2017-11-14 Delårsredogörelse Q3
  • 2017-08-25 Delårsredogörelse Q2
  • 2017-05-15 Delårsredogörelse Q1
  • 2017-04-20 Årsstämma
  • 2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
  • 2016-11-09  Delårsredogörelse Q3
  • 2016-08-22 Halvårsrapport
  • 2016-05-26 Första handelsdag på Nasdaq First North