Styrelse och revisor

Clean Motions styrelse består av 6 ordinarie ledamöter, inklusive ordförande. Samtliga är valda för perioden till årsstämman 2017. Niklas Ankarcrona är ordförande och Lennart Jeansson, Hans Folkesson, Mathias Jernhed, Aina Nilsson Ström och Göran Folkesson är styrelseledamöter. Andreas Stubelius från Energimyndigheterna är adjungerad. Göran Folkesson är vd. Styrelsen och ledningen har bred erfarenhet från fordonsindustrin och tillväxtbolag samt från internationell försäljning och statliga processer, både i Sydostasien och i Europa.

 

Niklas Ankarcrona, född 1975
Ordförande

Innehavr: 1 778 320 (via bolag inkl. andel av AB Virtual Engineering Nordic)

Ordförande i Clean Motion AB sedan mars 2016 (Ledamot sedan 2010). Niklas är utbildad på KTH (1995-2000) inom datorsystem för konstruktion och tillverkning. Niklas började sin karriär på IBM som tekniskt säljstöd för virtuella utvecklingsverktyg mot tillverkande industri. Niklas är idag aktiv i Virtual Engineering, som han och Göran Folkesson grundade 2004, och arbetar som konsult inom verksamhetsutveckling för tillverkande industri framför allt mot fordonsindustrin för att optimera deras produktutvecklingsprocesser.

Övriga uppdrag: Niklas Engineering AB, AB Virtual Engineering Nordic, AB Virtual Engineering Europé

Lennart Jeansson, född 1941
Ledamot

Innehav: 374 000 (privat och via bolag)

Ledamot sedan 2013. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, olika befattningar inom Volvokoncernen, VD Volvo Personvagnar, Vice VD o VDs ställföreträdare i AB Volvo.

Övriga uppdrag: Stena AB, Stena Metall AB, Consortio Fashion Group AB, AB Windar

Hans Folkesson, född 1950
Ledamot

Innehav: 1 661 200 (privat och via bolag)

Ledamot sedan 2016 (ordförande 2010-2016). Hans är VD i Hans Folkesson AB och verksam som “Senior Automotive Consultant”. Hans är Teknologie Licentiat vid Chalmers Tekniska Högskola och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin avd Maskinteknik. Hans har lång erfarenhet inom bilindustrin och började som beräkningsingenjör vid Saab-Scanias Personbilsdivision och hade där ett antal befattningar inom R&D och produktionsteknik. År 1989 när GM köpte 50% av Bolaget var Hans ansvarig för kaross och chassi-utveckling. 1993 rekryterades Hans till VW-gruppen som Teknisk direktör vid Skoda och hösten 1995 till AB Volvo som Teknisk direktör för Volvo Lastvagnar AB. Efter Fords köp av Volvo PV blev Hans 2000 Senior VP, R&D för Volvo Cars och efter 2007 har Hans drivit konsultverksamhet med fokus på elektrifiering av fordon och hållbarhet.

Övriga uppdrag: Hans Folkesson AB, BilRetur ABC AB, Borås Flygplatsförening

Mathias Jernhed, född 1974
Ledamot

Innehav: 611 416 (privat och via bolag inkl. andel av AB Virtual Engineering Nordic)

Ledamot sen 2010. Mathias är verksam som VD för Virtual Engineering samt som konsult mot fordonsindustrin. Mathias är ingenjör inom maskinteknik. Mathias började sin karriär 1996 inom ABB’s Power generation segment, men har sen 1998 arbetat mot fordonsindustrin som anställd inom Volvo gruppen samt som konsult. Sedan 2007 är Mathias verksam inom Virtual Engineering i rollen som konsult och sedan 2013 I rollen som verkställande direktör

Övriga uppdrag: Virtual Manufacturing AB, Clean Motion AB, AB Virtual Engineering Europe, Jernhed Engineering AB

Göran Folkesson, född 1970
Ledamot och VD

Innehav: 3 943 664 (via bolag och närstående inkl. andel av AB Virtual Engineering Nordic)

Göran är civilingenjör inom Automatiseringsteknik med examen från Chalmers Tekniska Högskola. Göran började sin karriär på elutveckling på Volvo Personvagnar och hade därefter en 7-årig period på IBM som konsult, konsultchef och försäljningsansvarig för ”Virtual Product Modelling” med huvudsaklig inriktning mot fordonsindustrin. 2004 grundade Göran tillsammans med Niklas Ankarcrona ett renodlat konsultbolag inom samma område, AB Virtual Engineering Nordic. Göran grundade sedan Clean Motion och har varit dess VD sedan start.
Övriga uppdrag: AB Virtual Engineering Europe, AB Virtual Engineering Nordic, Think Lean AB

Aina Nilson Ström, född 1953
Ledamot

Innehav: 21 000 (via bolag)

Ledamot sedan 2016. Aina som är Designer MFA, har under de senaste 20 åren varit ansvarig för den globala designverksamheten i Volvo Group, vilket inkluderar ansvaret för designen av Mack Trucks, UD Trucks, Renault Trucks, Volvo Lastvagnar, Anläggningsmaskiner, Bussar, och Penta. Framtill 1995 var Aina verksam som designer på Saab Automobile i olika roller, de sista åren som ansvarig för interiör design. Aina har genom åren haft ett antal förtroende uppdrag som bl.a. ledamot i SWECO AB, Electrolux AB för att nämna några. Aina har haft regeringsförordnande som ordförande i SVID Stiftelsen Svensk Industridesign och varit medlem i Globaliseringsrådet 2006-09. 2002 mottog Aina Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj och är invald i akademien sedan 2008. Sedan våren 2015 driver Aina egen verksamhet som rådgivare inom design, kreativt ledarskap och utveckling av varumärkesuttryck.

Övriga uppdrag: Yovinn AB, Aina Nilsson Ström AB, Klåva Finans AB, Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien, Svenska Design Akademien, International Women´s Forum

 

Styrelsens arbetsformer

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för vd. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna, främst på grund av Bolagets storlek. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.

 

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserade revisorn Per-Acke Jacobsson (Född 1954), Refima Revision AB.

Refima Revision AB
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg

Telefon: 031-348 81 01
www.refima.se