Investors

Syftet med Investor Relations-sidorna är att se till att aktieägare, analytiker och investerare får kontinuerlig finansiell information om Clean Motion AB.
Vi strävar efter att ha en öppen och regelbunden dialog med aktieägare, investerare, finansanalytiker, kunder och media.

Kontakta oss gärna om du har frågor om Clean Motions aktie, nyckeltal, delårsrapporter, årsredovisningar, bolagsstämma eller andra frågor om finansiell information och bolagsstyrning.

 

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.