Bolagsstyrning

Styrelse och revisor                   Bolagsordning                   Bolagsbeskrivning       

Organisation

Clean Motion har 7 anställda i Sverige och 7 anställda i Indien. Utöver detta utförs en betydande arbetsmängd via konsulter, underleverantörer och ägare. De flesta av ägarna bidrar med tid för Clean Motion. Tillsammans med underleverantörer arbetar det i perioder upp till 20 olika personer i verksamheten. Bolaget har en bra mix av unga ingenjörer och erfarna personer inom fordonsindustrin. För 2016 förväntar sig Bolaget att personalen kommer att växa med ytterligare 5 personer i Sverige med fokus på marknads-och affärsutveckling samt produktionsteknik.

Organisationsstruktur

Clean Motion, Organisationsschema 20160822

Bolagsstruktur

Clean Motion AB har ett dotterbolag i Indien, Zbee India Private Limited. Dotterbolaget är 100% helägt av Clean Motion AB. Dotterbolaget är ansvarigt för all verksamhet på den indiska marknaden från import av fordonskomponenter till avtal med operatörer.