Bolagsstyrning

Styrelse och revisor                   Bolagsordning                   Bolagsbeskrivning       

Organisation

Clean Motion har 7 anställda i Sverige och 7 anställda i Indien. Utöver detta utförs en betydande arbetsmängd via konsulter, underleverantörer och ägare. De flesta av ägarna bidrar med tid för Clean Motion. Tillsammans med underleverantörer arbetar det i perioder upp till 20 olika personer i verksamheten. Bolaget har en bra mix av unga ingenjörer och erfarna personer inom fordonsindustrin.

Organisationsstruktur

Organisations strukturen i Clean Motion. VD, Göran Folkesson. Zbee India Private Ltd, Anil Aurora +6. Försäljning & marknadsf;ring, Christoffer Sveder. Inköp & kvalité, Peter Helmoth. Produktion, Jörgen Johansson. Utveckling, Göran Folkesson.

Bolagsstruktur

Clean Motion AB har ett dotterbolag i Indien, Zbee India Private Limited. Dotterbolaget är 100% helägt av Clean Motion AB. Dotterbolaget är ansvarigt för all verksamhet på den indiska marknaden från import av fordonskomponenter till avtal med operatörer.

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.