Finansiell kalender

  • 2018-03-15 Bokslutskommuniké 2017
  • 2018-05-17 Delårsredogörelse Q1
  • 2018-05-22 Årsstämma
  • 2018-08-31 Halvårsrapport
  • 2018-11-13 Delårsredogörelse Q3