Investerare

Clean Motion erbjuder säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö. Kärnvärden: Lean, Clean & Safe

Syftet med Investor Relations-sidorna är att se till att aktieägare, analytiker och investerare får kontinuerlig finansiell information om Clean Motion AB.
Vi strävar efter att ha en öppen och regelbunden dialog med aktieägare, investerare, finansanalytiker, kunder och media.

Kontakta oss gärna om du har frågor om Clean Motions aktie, nyckeltal, delårsrapporter, årsredovisningar, bolagsstämma eller andra frågor om finansiell information och bolagsstyrning.

Verksamheten idag

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elektriska  trehjulingar. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov.

Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt och har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. All utveckling av Zbee sker i Sverige för samtliga av Bolagets marknader. Bortsett från enstaka lokala variationer är fordonsutvecklingen densamma. Bolagets produktutveckling är fokuserat kring en virtuell produktbeskrivning med snabba iterationer och korta beslutsvägar.

Clean Motion kallar sin utvecklingsfilosofi för “Lean Engineering”. Bolaget arbetar med multifunktionell design, förenkling och lättvikts strategi. Inköp är en centraliserad funktion och mycket viktig för den globala helheten. Inköpsavdelningen samordnar lokalisering av komponenter och säkerställer att den lokala komponentförsörjningen håller rätt kvalitet.

Tillverkningsstrategin bygger på nytänkande och hållbarhet och baseras på småskaliga kundnära tillverkningsanläggningar enligt Bolagets utarbetade ”Micro-Factory Concept”. Produktionsutveckling samordnar och säkerställer att monteringsprocessen följer samma rutiner oavsett var i världen tillverkning sker. Man ansvarar också för upplärning av lokala produktionsresurser genom ett ”Teach the Teacher” upplägg.

Internationellt

Verksamheten i Indien bedrivs av Clean Motion ABs dotterbolag, Zbee India Private Limited där Bloaget är majoritets ägare med 75,82%. Dotterbolaget är ansvarigt för all verksamhet på den indiska marknaden från import av fordonskomponenter till avtal med operatörer.

För Indonesien har Bolaget ett avtal med PT Lundin Industry Invest som, fram till dess att ett JV-bolag bildas med Clean Motion som majoritetsägare, innehar en temporär licens för tillverkning och försäljning.

Vision

Clean Motions vision är att utveckla verkligt hållbara fordon med minimal miljöpåverkan och med en lägre totalkostnad än förbränningsmotorbaserade alternativ.

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.