Styrelse och revisor

Clean Motions styrelse består av 6 ordinarie ledamöter, inklusive ordförande. Samtliga är valda för perioden till årsstämman 2021.  är Anna Petre är ordförande och Lennart Jeansson, Hans Folkesson, Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed, och Göran Folkesson är styrelseledamöter. Göran Folkesson är vd. Styrelsen och ledningen har bred erfarenhet från fordonsindustrin och tillväxtbolag samt från internationell försäljning och statliga processer, både i Sydostasien och i Europa.

Anna Petre, född 1971
Ordförande (Oberoende)

Ordförande i Clean Motion AB sedan augusti 2020 (Ledamot sedan 2018). Anna har en Juris Kandidat examen från Göteborgs Universitet. Idag arbetar Anna Petre som vd för Lawline AB. Dessförinnan var hon chef för den Affärsjuridiska avdelningen på Västsvenska Handelskammaren och har även varit verksam som chef för Public Affairs på Saab Automobile AB.

Övriga uppdrag: Lawline AB, Gustavs Communications AB, Imsys AB (publ), Infracom Group AB (publ), Retinendi AB, Sense De Rein AB

Anna Petré har inget aktieinnehav i Clean Motion AB.

Lennart Jeansson, född 1941
Ledamot (Oberoende)

Innehav: 693 490 (privat och via bolag)

Ledamot sedan 2013. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, olika befattningar inom Volvokoncernen, VD Volvo Personvagnar, Vice VD o VDs ställföreträdare i AB Volvo.

Övriga uppdrag: Stena AB, Stena Metall AB, Consortio Fashion Group AB, AB Windar

Hans Folkesson, född 1950
Ledamot

Innehav: 1 894 719 (privat och via bolag)

Ledamot sedan 2016 (ordförande 2010-2016). Hans är VD i Hans Folkesson AB och verksam som “Senior Automotive Consultant”. Hans är Teknologie Licentiat vid Chalmers Tekniska Högskola och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin avd Maskinteknik. Hans har lång erfarenhet inom bilindustrin och började som beräkningsingenjör vid Saab-Scanias Personbilsdivision och hade där ett antal befattningar inom R&D och produktionsteknik. År 1989 när GM köpte 50% av Bolaget var Hans ansvarig för kaross och chassi-utveckling. 1993 rekryterades Hans till VW-gruppen som Teknisk direktör vid Skoda och hösten 1995 till AB Volvo som Teknisk direktör för Volvo Lastvagnar AB. Efter Fords köp av Volvo PV blev Hans 2000 Senior VP, R&D för Volvo Cars och efter 2007 har Hans drivit konsultverksamhet med fokus på elektrifiering av fordon och hållbarhet.

Övriga uppdrag: Hans Folkesson AB, BilRetur ABC AB, Borås Flygplatsförening

Niklas Ankarcrona, född 1975
Ledamot

Innehav: 2 072 200 (via bolag inkl. andel av AB Virtual Engineering Nordic)

Ledamot sedan 2010 (ordförande 2016- augusti 2020). Niklas är utbildad på KTH (1995-2000) inom datorsystem för konstruktion och tillverkning. Niklas började sin karriär på IBM som tekniskt säljstöd för virtuella utvecklingsverktyg mot tillverkande industri. Niklas är idag aktiv i Virtual Engineering, som han och Göran Folkesson grundade 2004, och arbetar som konsult inom verksamhetsutveckling för tillverkande industri framför allt mot fordonsindustrin för att optimera deras produktutvecklingsprocesser.

Övriga uppdrag: Niklas Engineering AB, AB Virtual Engineering Nordic, AB Virtual Engineering Europe

Mathias Jernhed, född 1974
Ledamot

Innehav: 699 580 (privat och via bolag inkl. andel av AB Virtual Engineering Nordic)

Ledamot sedan 2010. Mathias är verksam som VD för Virtual Engineering samt som konsult mot fordonsindustrin. Mathias är ingenjör inom maskinteknik. Mathias började sin karriär 1996 inom ABB’s Power generation segment, men har sen 1998 arbetat mot fordonsindustrin som anställd inom Volvo gruppen samt som konsult. Sedan 2007 är Mathias verksam inom Virtual Engineering i rollen som konsult och sedan 2013 I rollen som verkställande direktör.

Övriga uppdrag: Virtual Manufacturing AB, AB Virtual Engineering Europe, Jernhed Engineering AB

Göran Folkesson, född 1970
Ledamot och VD

Innehav: 4 270 620 (via bolag och närstående inkl. andel av AB Virtual Engineering Nordic)

Göran är civilingenjör inom Automatiseringsteknik med examen från Chalmers Tekniska Högskola. Göran började sin karriär på elutveckling på Volvo Personvagnar och hade därefter en 7-årig period på IBM som konsult, konsultchef och försäljningsansvarig för ”Virtual Product Modelling” med huvudsaklig inriktning mot fordonsindustrin. 2004 grundade Göran tillsammans med Niklas Ankarcrona ett renodlat konsultbolag inom samma område, AB Virtual Engineering Nordic. Göran grundade sedan Clean Motion och har varit dess VD sedan start.
Övriga uppdrag: AB Virtual Engineering Europe, AB Virtual Engineering Nordic, Think Lean AB

Styrelsens arbetsformer

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för vd. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna, främst på grund av Bolagets storlek. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserade revisorn Katarina Eklund på BDO Göteborg AB.

Katarina är auktoriserad revisor och partner, med 14 års erfarenhet av revision. Katarina har varit anställd hos BDO sedan 2005 och är affärsområdesansvarig för revision i region väst.

BDO Göteborg AB
Lilla Badhusgatan 2
411 21 Göteborg

Telefon: 010 171 50 00
www.bdo.se

Clean Motion uses cookies to give you the best experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Read our privacy policy here.