Skip to content

Investerarrelationer

Clean Motion erbjuder säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö. Kärnvärden: Lean, Clean & Safe


Syftet med Investor Relations-sidorna är att säkerställa att aktieägare, analytiker och investerare får kontinuerlig finansiell information om Clean Motion AB.Vi strävar efter att ha en öppen och regelbunden dialog med aktieägare, investerare, finansanalytiker, kunder och media. Kontakta oss gärna om du har frågor om Clean Motions aktie, nyckeltal, delårsrapporter, årsredovisningar, bolagsstämma eller andra frågor om finansiell information och bolagsstyrning.
Kontakta oss

Verksamhet idag

Clean Motion AB är ett svenskt företag som tillverkar och säljer elfordon.


Företagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora majoriteten av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000-talets transportbehov. Clean Motion kallar sin utvecklingsfilosofi för 'Lean Engineering'. Företaget arbetar med multifunktionell design, förenkling och lättviktsstrategi. Inköp är en centraliserad funktion och mycket viktig för den globala helheten. Inköpsavdelningen samordnar lokaliseringen av komponenter och säkerställer att den lokala komponentförsörjningen håller rätt kvalitet.
Last mile goods delivery

EVIG

EVIG är ett lättviktigt fordon, optimerat för sista mils leveranser i stadsmiljöer. EVIG tar energieffektivitet till en ny nivå genom att ha den lägsta fordonsvikten i förhållande till lastvolymen på marknaden. Därigenom maximerar utnyttjandet samtidigt som energiförbrukningen minimeras över tid. Dess solpanelstak, smarta laddningsinfrastruktur, anslutningsaktiverade tjänster och flexibla lastutrymme är några av dess viktigaste fördelar.

Läs mer

Internationellt

Verksamheten i Indien bedrivs av Clean Motion AB:s dotterbolag, Zbee India Private Limited, där bolaget är majoritetsägare med 75,82%.


Dotterbolaget ansvarar för all verksamhet på den indiska marknaden från import av fordonskomponenter till avtal med operatörer.

Visionen

Företagets vision är att erbjuda stadsmobilitet laddad med solenergi och därför erbjuda lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar. Clean Motion AB är ett svenskt företag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är lokalt producerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera introduktionen av elfordon globalt.