Skip to content

Aktien

Aktierna har upprättats i enlighet med svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Det finns bara en typ av andel. Aktien ges ut till innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden. Aktiekapitalet i Clean Motion AB uppgår till 31 724 717,50 kronor och är fördelat på 63 449 435 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Bolaget har inte några utestående optioner. Clean Motions aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 26 maj 2016. Aktiekurs från Nasdaq First North Growth Market. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Företag på First North Growth Market regleras av First Norths Growth Market-regler och inte av lagkraven för handel på en reglerad marknad. Aktienamn: CLEMO ISIN-kod för aktie: SE0008216303 LEI-kod: 549300C5LE1I3GKLNB17

Certified Adviser

G&W Fondkommission

Kungsgatan 3

111 43 Stockholm

Aktieägare

Antalet aktieägare i Clean Motion AB uppgick den 29 Dec 2023 till ca. 3 792.

Senaste uppdaterad: 29 Dec 2023


aktieägareAntal aktierpercent
AB Virtual Engineering Nordic (Göran Folkesson, Niklas Ankarcrona & Mathias Jernhed) 9 591 96715.1 %
The Techno Creatives Ventures AB4 775 3627.5 %
Göran Folksesson (via bolag och närstående)4 038 0766.4 %
Hans Folkesson (privat och via bolag)2 469 1623.9 %
Avanza pension2 434 1883.8 %
Nordea Livförsäkring Sverige AB1 983 3463.1 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 671 4982.6 %
Joel Rozada1 432 2682.3 %
Ragnar Moberg1 206 5311.9 %
Lennart Jeansson (privat och via bolag)1 156 5701.8 %
Övriga (c:a 3488 st)32 737 81551.6 %
Total63 496 783100%

Source: EuroClear