Skip to content

Press releases

1 of 10
Close up of vehicle

Clean Motion AB signs project agreement with EU

Electric vehicle manufacturer Clean Motion AB has signed a project agreement within the EU Horizon Europe program. The project GIANTS (Green Intelligent Affordable Nano Transport Solutions) has a total of 23 project partners and a total budget of 15.1 million euros, of which 12 million euros are grants from the EU. Clean Motion has the third largest budget and will be awarded a grant from the EU of 1.3 million euros distributed over the project period of 42 months, starting in January 2024.

Close up of vehicle

Clean Motion AB skriver under projektavtal med EU

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har skrivit under ett projektavtal inom EU Horizon Europe programmet. Projektet GIANTS (Green Intelligent Affordable Nano Transport Solutions) har totalt 23 projektpartners och en total budget på 15,1 miljoner Euro varav 12 miljoner Euro är bidrag från EU. Clean Motion har den tredje största budgeten och kommer att tilldelas ett bidrag från EU på 1,3 miljoner Euro fördelat över projektperioden på 42 månader, med start i januari 2024.

Close up of vehicle

Clean Motion AB delårsrapport för januari-juni 2023

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för januari-juni 2023. Bolaget redovisar en försäljning på 2 266 (573) TSEK och ett rörelseresultat på -4 309 (-3 035) TSEK. Resultatförsämringen beror på att vi påbörjat nedskrivning av Zbee utveckling. Rörelseresultat exklusiva avskrivningar var markant bättre.
 För perioden april-juni var rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) -618 (-1 668) TSEK.

Want to be in the loop?

FOMO is a thing. Want to be the first to know what we're up to? Subscribe to our news to be notified when we publish something new.

Keep me informed