Skip to content

Om styrelsen

Clean Motions styrelse består av 8 ordinarie ledamöter och 1 suppleant inklusive ordförande.. Samtliga väljs för perioden fram till årsstämman 2024. Göran Folkesson är ordförande och Lennart Jeansson, Hans Folkesson, Joel Rozada, Anna Petre, Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed och Sofia Haby är styrelseledamöter. Emma Rozada styrelsesuppleant och Sofia Haby är vd. Styrelsen och ledningen har bred erfarenhet från fordonsindustrin och tillväxtbolag samt från internationell försäljning och statliga processer, både i Sydostasien och i Europa.

Styrelsemedlemmar

Göran Folkesson, född 1970

Ordförande & Grundare

Innehav: 4,038,076 (via bolag) Göran är civilingenjör inom Automatiseringsteknik med examen från Chalmers Tekniska Högskola. Göran började sin karriär på elutveckling på Volvo Personvagnar och hade därefter en 7-årig period på IBM som konsult, konsultchef och försäljningsansvarig för ”Virtual Product Modelling” med huvudsaklig inriktning mot fordonsindustrin. 2004 grundade Göran tillsammans med Niklas Ankarcrona ett renodlat konsultbolag inom samma område, AB Virtual Engineering Nordic. Göran grundade sedan Clean Motion.

Övriga uppdrag: AB Virtual Engineering Europe, AB Virtual Engineering Nordic, Think Lean AB, MGNP Holding AB, AB Virtual Engineering PLM South, AB Virtual Engineering DS

Sofia Haby, född 1975

Ledamot & VD

Innehav: 220,000 (privat och via bolag) Sofia har omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom flertalet företag och branscher. Hon har en magisterexamen i juridik och ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och är även en uppskattad föreläsare. Hon har under de senaste åren framgångsrikt lett stora transformationsprojekt med fokus på organisationsutveckling, affärsutveckling och lönsamhet.

Övriga uppdrag: Konsulterna i Jonsered AB, Industri Konsult i Källviken Handelsbolag, Enskild firma Sofia Haby

Lennart Jeansson, född 1941

Ledamot (Oberoende)

Innehav: 1,156,570 (privat och via bolag) Ledamot sedan 2013. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, olika befattningar inom Volvokoncernen, VD Volvo Personvagnar, Vice VD o VDs ställföreträdare i AB Volvo.

Övriga uppdrag: Stena Sessan AB, Isofol Medical AB (publ), Dahliaqomit AB, AB Windar

Hans Folkesson, född 1950

Ledamot

Innehav: 2 469 162 (privat och via bolag) Ledamot sedan 2016 (ordförande 2010-2016). Hans är VD i Hans Folkesson AB och verksam som “Senior Automotive Consultant”. Hans är Teknologie Licentiat vid Chalmers Tekniska Högskola och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin avd Maskinteknik. Hans har lång erfarenhet inom bilindustrin och började som beräkningsingenjör vid Saab-Scanias Personbilsdivision och hade där ett antal befattningar inom R&D och produktionsteknik. År 1989 när GM köpte 50% av Bolaget var Hans ansvarig för kaross och chassi-utveckling. 1993 rekryterades Hans till VW-gruppen som Teknisk direktör vid Skoda och hösten 1995 till AB Volvo som Teknisk direktör för Volvo Lastvagnar AB. Efter Fords köp av Volvo PV blev Hans 2000 Senior VP, R&D för Volvo Cars och efter 2007 har Hans drivit konsultverksamhet med fokus på elektrifiering av fordon och hållbarhet.

Övriga uppdrag: Hans Folkesson AB, BilRetur ABC AB, Testinfra Sweden AB

Joel Rozada, född 1979

Ledamot

Innehav: 1,432,268 (privat och via bolag) Joel Rozada är VD och grundare av The Techno Creatives, är en serieentreprenör fokuserad på industritunga applikationer. Han tror att världen kan bli en bättre plats, främst genom att utföra nya lösningar. Startade The Techno Creatives 2006 och har sedan dess startat 20 företag i 5 länder. Lång erfarenhet från styrelse och ledning, både internationellt och nationellt. Investerare i flera framgångsrika startups.

Övriga uppdrag: Advisory: LazeraH AB

Anna Petre, född 1971

Ledamot

Innehav: 191 839 ( via bolag) Anna har en kandidatexamen i juridik från Göteborgs universitet. Idag arbetar Anna Petre som VD för Västflyg AB. Dessförinnan var hon chef för affärsjuridiska avdelningen på Västsvenska Handelskammaren och har även arbetat som chef för Public Affairs på Saab Automotive AB.

Övriga uppdrag: Länsförsäkringar Älvsborg AB, Infracom Group AB (publ), Brunberg Entreprenad AB, Västflyg i Trollhättan AB, Retinendi AB, Sense De Rein AB

Niklas Ankarcrona, född 1975

Ledamot

Innehav: 3 934 301 (via bolag) Ledamot sedan 2010 (ordförande 2016- augusti 2020). Niklas är utbildad på KTH (1995-2000) inom datorsystem för konstruktion och tillverkning. Niklas började sin karriär på IBM som tekniskt säljstöd för virtuella utvecklingsverktyg mot tillverkande industri. Niklas är idag aktiv i Virtual Engineering, som han och Göran Folkesson grundade 2004, och arbetar som konsult inom verksamhetsutveckling för tillverkande industri framför allt mot fordonsindustrin för att optimera deras produktutvecklingsprocesser.

Övriga uppdrag: AB Virtual Engineering Europe, AB Virtual Engineering Nordic, Niklas Engineering AB, MGNP Holding AB

Mathias Jernhed, född 1974

Ledamot

Innehav: 1 285 316 (privat och via bolag) Ledamot sedan 2010. Mathias är verksam som VD för Virtual Engineering samt som konsult mot fordonsindustrin. Mathias är ingenjör inom maskinteknik. Mathias började sin karriär 1996 inom ABB's Power generation segment, men har sen 1998 arbetat mot fordonsindustrin som anställd inom Volvo gruppen samt som konsult. Sedan 2007 är Mathias verksam inom Virtual Engineering i rollen som konsult och sedan 2013 I rollen som verkställande direktör.

Övriga uppdrag: AB Virtual Engineering Europe, AB Virtual Engineering Nordic, Jernhed Engineering AB, MGNP Holding AB, AB Virtual Engineering PLM South, AB Virtual Engineering DS

Emma Rozada, född 1982

Suppleant

Innehav: 1,432,268 (privat och via bolag) Emma Rozada, född 1982, är COO och grundare till The Techno Creatives, är en serieentreprenör med startade bolag i Sverige, Shanghai, Shenzhen, London, Tallinn och Bangkok. Produkt- och tjänsteutveckling är hennes fokus och den röda tråden mellan bolagen. Hon tror på nya lösningar i stor skala skapar en bättre värld, därför arbetar hon mot industrin som har kapacitet, kapital och muskler att förändra. Emma har drivit bolag med både riskkapital och självfinansierat, med organisk tillväxt. Hon har 15 års erfarenhet av att leda bolag både som operativ ledare, från styrelse, ägare och som rådgivare.

Övriga uppdrag: Styrelsen: LazeraH AB, Styrelsen: Destination Invest i Göteborg AB, Advisory: Ingenjörer utan gränser, Sverige Juryn Venture Cup

Styrelsens arbetsformer

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för vd. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna, främst på grund av Bolagets storlek. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserade revisorn Katarina Eklund på BDO Göteborg AB. Katarina är auktoriserad revisor och partner, med 14 års erfarenhet av revision. Katarina har varit anställd hos BDO sedan 2005 och är affärsområdesansvarig för revision i region väst.

BDO Göteborg AB

Lilla Badhusgatan 2

411 21 GöteborgTelephone: 010 171 50 00www.bdo.se