Skip to content

Press releases

2 of 10
Close up of vehicle

Clean Motion AB delårsrapport för januari-juni 2023

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för januari-juni 2023. Bolaget redovisar en försäljning på 2 266 (573) TSEK och ett rörelseresultat på -4 309 (-3 035) TSEK. Resultatförsämringen beror på att vi påbörjat nedskrivning av Zbee utveckling. Rörelseresultat exklusiva avskrivningar var markant bättre.
 För perioden april-juni var rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) -618 (-1 668) TSEK.

Close up of vehicle

Beslut från Clean Motions årsstämma

Vid årsstämman i Clean Motion AB fastställdes årsredovisningen för 2022 och beslutades att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Hela styrelsen samt revisor omvaldes. Nyval gjordes av Sofia Haby, och Joel Rozada som ordinarie styrelseledamöter samt Emma Rozada som styrelsesuppleant till dessa två. Dessutom beslutades om bemyndigande enligt styrelsens förslag. Samtliga beslut var enhälliga.

Close up of vehicle

Clean Motion har fått första inköpsordern från NEOM omfattande 2,9 MSEK

Clean Motion har erhållit den första inköpsordern från NEOM projektet i Saudiarabien. Inköpsordern är på € 252.300 motsvarande c:a 2,9 MSEK, och består till största delen av utvecklingsarbete för att skapa en helhetslösning för ”last mile delivery” på ön Sindalah. Bolaget räknar med att kunna slutföra beställningen under andra kvartalet och intäktsföra hela beställningen under samma period.

Want to be in the loop?

FOMO is a thing. Want to be the first to know what we're up to? Subscribe to our news to be notified when we publish something new.

Keep me informed